Enfusion #80 Rome

Hamza Merdi (France) vs Emanuele Tetti (Italy)

Regilio van den Ent (The Netherlands) vs Davide Armanini (Italy)

Silvia la Notta (Italy) vs Amy Pirnie (Scotland)

Boubaker El Bakouri (Morocco) vs Mattia Faraoni (Italy)

Matteo Taccini (Italy) vs Luca Falco (Italy)

Samuel Andolina (Italy) vs Emanuele Lula (Albania)

Angelo Mirno (Italy) vs Giuseppe de Domenico (Italy)