Enfusion Rules

 

Clothing and Equipment/Kleding en Uitrusting:

Shorts (Thai boxing) pants and boxing gloves (8oz under 70kgs, 70kg and above 10oz).
Gum shield and groin protector.
Vaseline only on face, not on the neck, shoulders or other body parts.

(Thaiboks) shorts en bokshandschoenen (gewicht: 8oz voor 70kg vechters en lichter, daar boven 10oz).
Een bitje om de tanden te beschermen en een tok.
Vaseline alléén op het gezicht, niet op de nek, schouders of ieder ander lichaamsonderdeel.

Duration of the Fights/Tijdsduur van de Gevechten:

A and B class : 3 x 3 minutes , 1 minute break between rounds and MAXIMUM one extra round if scored draw.
Enfusion Title fight : Enfusion Super Bout: Enfusion Elimination (a fight in which two contenders fight each other for a Title shot)  5 x 3 minutes , 1 minute break between rounds. No extra round if scored a draw. In title fight and contender fight a draw is not possible after 5 rounds.
Female Title fight: 5 x 2 minute rounds, 1 minute break between rounds. No draw possible.
Because:
In case of a draw in a championship fight the champion will keep the belt, if the title is vacant, a winner must be decided.

A en B klasse:
3×3 minuten met een minuut rust tussen de rondes door. Bij een gelijkspel wordt er MAXIMAAL 1 extra ronde afgewerkt.
Enfusion Titelgevechten, Enfusion Superbouts en Enfusion Elimination (een gevecht met als inzet dat de winnaar een titelgevecht mag vechten):
5×3 minuten met een minuut rust tussen de rondes door. Geen extra ronde bij een gelijkspel. Bij een titelgevecht of eliminationgevecht is een gelijkspel niet mogelijk na 5 rondes.
Vrouwen titelgevecht:
5×2 minuten met een minuut rust tussen de rondes door. Gelijkspel niet mogelijk.
Als een titelgevecht eindigt in een gelijkspel, zal de kampioen de kampioen blijven. Als de titel vacant is, moet er een winnaar worden gekozen.

Permitted techniques/Toegestaande Technieken:

Punches (fist) to: head (not the back of the head), front and side upper body, spinning back fist (not connecting with the side of the glove).
Kicks, front and side of the neck, chest, stomach, side of the body (roundhouse kicks), kicks to the arms with power, inside and outside upper leg (low kicks), Push kick to the thigh/upper leg and not to the joints of the knee.
Muay Thai sweeps are allowed, kicking the opponents supporting leg with the top of the foot or shin.
Knees to: head, chest, side body, stomach and legs.
Clinch work is allowed as long as the work is active and seen working. It has to be attractive for the spectator to watch and not to avoid the fight. The referee decides whether to break, if the action is not flowing. So the clinch is allowed until the command “BREAK” from the referee.

Stoten (vuisten) richting: hoofd (geen achterhoofd), voor- en zijkant bovenlichaam, spinning backfist (niet met de zijkant van de handschoen)
Trappen, voor- en achterkant van de nek, borst, maag, zijkant van het lichaam (roundhouse kicks), trappen naar de armen, lowkick op de binnen- en buitenkant. Push kicks naar het bovenbeen en niet naar de kniegewrichten.
Muay thai sweeps zijn toegestaan, het trappen van de tegenstanders’ standbeen met de punt van de voet of scheen.
Knieën naar: hoofd, borst, zijkant lichaam, maag en benen.
Clinchen is toegestaan zolang het actief wordt gedaan en het werkt. Het moet leuk blijven voor de toeschouwers om te kijken, dus clinchen met als doel vechten te vermijden is niet toegestaan. Het clinchen is dus toegestaan tot de scheidsrechter’s seintje: BREAK.

Fouls/Overtredingen:

Holding in the clinch to avoid the fight without striking.
Head butts.
Use of elbow strikes.
All techniques directed at the groin.
Push kick to the knee.
Clinching to the lower back. Punching with the inside of the gloves. Continuing the fight after the command “break” or “stop” from the referee. Continuing the fight when an opponent is (partially) outside the ropes. Continuing the fight when an opponent is completely down or has contact with the ground with other parts of his body than his feet. Biting, spitting, sticking fingers in the eyes of an opponent, avoiding to fight, failing to behave like a good sportsman. Approaching, attacking an opponent with the head held too low. Simulating being hit by a foul technique (like a low blow). Not obeying the instructions of the referee. Suplex or belly to back throws.
Choke, guillotines or any submissions attempt holds.
Wrestling style takedowns also known as “shoots”
If a fighter commits one of the above mentioned fouls he will be warned; If he repeats the foul or commits a grave foul, he shall receive an Official Warning (OW). 3 times an OW = disqualification.

 • Vasthouden en clinchen met als doel vechten te vermijden en zonder uit te halen.
 • Alle technieken gericht op de liesstreek.
 • Pushkick naar de knie.
 • Stoten met de binnenkant van de handschoenen.
 • Doorgaan met vechten nadat de scheidsrechter een stopteken heeft gegeven.
 • Doorgaan met vechten terwijl de tegenstander (deels) buiten de touwen van de ring is.
 • Doorgaan met vechten wanneer een tegenstander op de grond ligt of contact maakt met de grond met andere lichaamsdelen dan zijn voeten.
 • Bijten, spugen, vingers in de ogen van de tegenstander steken, vermijden te vechten, kortom: weigeren zich te gedragen als sportman.
 • Een tegenstander aanvallen met het hoofd te laag.
 • Simuleren geraakt te zijn door een verboden techniek (bijv. de low blow).
 • Niet de instructies van de scheidsrechter gehoorzamen en opvolgen.
 • Onsportief gedrag.
 • Wurgen, guillotines en submission attempts. Het is geen UFC.
 • Worstelstyle iemand neerhalen, ook wel bekend als ‘shoots’.

Als een vechter 1 van de bovenstaande overtredingen begaat, zal hij gewaarschuwd worden. Als hij deze overtreding herhaalt of een ernstige overtreding begaat krijgt hij een officiële waarschuwing (OW). Drie keer een OW= diskwalificatie.

Awarding of Points/Toekennen punten:

All effective techniques with impact are counted as scores; pro round the scores will be counted and awarded in 10-9 point system. A knockdown is 10-8, two knockdowns is 10-7 and three knockdowns in a single round,  the fight is deemed over. If the score is equal, the points will be given to the most aggressive fighter with hard techniques and damage infliction.
An Official Warning (OW) = 1 point deduction.  Official Warning (yellow card) = minus 10% wages pro card.
Points will not be scored to a fighter hitting an opponent off balance and falling to the canvas, unless there is clear damages. In case of a draw, good and bad balance of a fighter will be taken into consideration by the judges.
Only techniques with impact count as a score.

Alle effectieve technieken met impact worden geteld als score; de scores worden door de jury geteld en toegekend volgens een 10-9 puntensysteem.  Een knockdown is 10-8, twee knockdowns is 10-7 en bij drie knockdowns in dezelfde ronde, is het gevecht klaar.
Als de score gelijk is aan het einde, zullen er punten worden uitgedeeld voor de meest agressieve vechter met harde technieken en die het meeste schade heeft aangebracht.
Een officiële waarschuwing (OW) = 1 punt aftrek.
Officiële waarschuwing (gele kaart) = minus 10% wages pro car.
Punten zullen niet worden toegekend als de vechter zijn tegenstander raakt op het moment dat deze uit balans is of aan het vallen is naar de grond, tenzij er duidelijke schade is aangericht. Bij een gelijkspel wordt de goede of slechte balans van de vechters ook meegenomen in het jury-oordeel.
Alleen technieken met een impact worden geteld als score.

Weight Classes/Gewichtsklasses:

MEN: -57 kg, -60 kg, -63 kg, -67 kg, -70 kg, -72.5 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -95 kg and open class (Heavy Weight)
WOMEN: -50 kg, -52 kg, -54 kg,-57 kg, -61 kg,  -64 kg, -67Kg and open class

Mannen: -57kg, -60kg, -63kg, -67kg, -70kg, -72,5kg, -75kg, -80kg, -85kg, -95kg en open gewichtsklasse (zwaargewicht).
Vrouwen: -50kg, -52kg, -54kg, -57kg, -61kg, -64kg, -67kg en open gewichtsklasse.

BELT BOUTS:

Existing Enfusion Champions will be offered defense championships bouts.
If the champion is unable to fight for any reason, the belt will be made vacant immediately and the original opponent will face a suitable candidate.
The previous champion who held the belt and were unable to fight, will fight an elimination fight soon after, to qualify for the next Enfusion World Championship belt fight, to have the opportunity to win the title back.

Regerende Enfusion kampioenen krijgen een defense championship bout aangeboden, om hun titel te verdedigen.
Als de kampioen, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om te vechten, zal de belt onmiddellijk vacant worden gemaakt. De originele uitdager zal dan een andere, geschikte tegenstander krijgen.
De voorgaande kampioen die niet in staat was om te vechten, zal kort erna een elimination fight afwerken. Daarmee kan kwalificatie worden afgedwongen voor het volgende Enfusion World Championship titelgevecht, waardoor deze de kans krijgt de titel terug te veroveren.