Enfusion MMA Rules

 

Enfusion MMA has 3 rounds of 5 minutes with a 1 minute break. There is a ground limit of 90 seconds.

The 2nd brand Enfusion MMA Talents has 3 rounds of 4 minutes with a 1 minute break. There is a ground limit of 60 seconds. 
Fighters are only allowed to fight under these rules if they have never fought under official MMA Rules previously. The fighter is allowed to fight a maximum of three fights under these rules and then obliged to fight under Enfusion MMA rules.

Groundlimits:

When there is not enough ground action, at Enfusion, the referee lets the fighters get up slightly earlier than at other MMA contests. The referee decides when the fighters have to get up again to standing fight mode. This is a guide line, so for that, not binding. At the Enfusion MMA Talents the groundlimit is 60 seconds, where at Enfusion MMA the groundlimit is set on 90 seconds. 

Protection gear

–           Fighters will fight with 6oz (170 grams) MMA gloves in which the fingers are partly free

–           Shorts

–           Groin protection male and female

–           Chest protection for females

–           Only females can wear sports tops (no baggy t-shirts)

–           Mouth guard

–           No shoes are allowed

 

Matches may end via:

Submission: A fighter clearly taps the mat or his opponent, verbally submits, or clearly communicates being in pain (such as by yelling) to a degree that causes the referee to stop the fight. Also, a technical submission may be called when a fighter either loses consciousness or is on the verge of or suffers serious injury while in a hold.

Knockout: A fighter is put into a state of unconsciousness resulting from any legal strike.

Technical Knockout (TKO): If the referee decides a fighter cannot continue, the fight is ruled as a technical knockout. Technical knockouts can be classified into three categories:

Referee stoppage (the referee ends the fight because one fighter is deemed unable to intelligently defend himself).

Doctor stoppage (a ring side doctor decides that it is unsafe for one fighter to continue the bout, due to excessive bleeding or physical injuries).

Corner stoppage (a fighter’s cornerman signals defeat for his own fighter).

 

Judges’ Decision: 

The ten-point must system, three judges score each round and the winner of

each receives ten points while the loser receives nine points or fewer.

The judges points added up gives the official decision.

 

Forbidden techniques:

–           Biting

–           Eye-Gouging

–           Fish-hooking

–           Groin attacks

–           Small joint manipulation

–           Hair pulling

–           Putting a finger into any orifice or into any cut or laceration on an opponent 

–           Throat strikes of any kind, including, without limitation, grabbing the trachea

–           Clawing, pinching or twisting the flesh

–           Spiking an opponent to the canvas on the head or neck 

–           Throwing an opponent out of the ring or fenced area

–           Holding the shorts or gloves of an opponent

–           Spitting at an opponent

–           Engaging in unsportsmanlike conduct that causes an injury to an opponent

 –         Holding the ropes or the fence

–           Using abusive language in the ring or fenced area

–           Attacking an opponent on or during the break

–           Attacking an opponent who is under the care of the referee

–           Attacking an opponent after the bell (horn) has sounded the end of a round

–           Flagrantly disregarding the instructions of the referee

–           Timidity, including, without limitation, avoiding contact with an opponent, intentionally or consistently dropping the mouthpiece or faking an injury

–           Head-butting

–           Striking to the spine or the back of the head 

–           Striking downward using the point of the elbow 

–           Kicking the head of a grounded opponent

–           Kneeing the head of a grounded opponent

–           Stomping a grounded opponent

When a foul is charged, the referee in their discretion may deduct one or more points as a penalty. If a foul incapacitates a fighter, then the match may end in a disqualification if the foul was intentional, or a no contest if unintentional. 

 

Weight classes:

Male:      -65Kg, -70Kg, -77Kg, -85Kg, -95Kg and open

Female:  -53Kg, -57Kg, -61Kg, -65Kg and open

 

Enfusion MMA bestaat uit 3 rondes van 5 minuten, met een rust van 1 minuut tussen de rondes door. Er is een grondlimiet van maximaal 90 seconden. 

Enfusion MMA Talents bestaat uit 3 rondes van 4 minuten, met een rust van 1 minuut tussen de rondes door. Er is een grondlimiet van maximaal 60 seconden.

 

Vechters mogen alleen volgens de MMA Talents regels vechten als zij nog nooit eerder gevochten hebben volgens officiële MMA-regels. De vechter mag maximaal 3 gevechten afwerken volgens de Talentsregels, om vervolgens te vechten volgens de originele Enfusion MMA regels. 

 

Grondlimieten:

Bij Enfusion laat een scheidsrechter iets eerder opstaan dan bij andere MMA wedstrijden bij onvoldoende aktie op de grond. De scheidsrechter bepaalt, wanneer er wordt opgestaan. Richtlijnen, maar niet bindend: Talents 60 seconden en Enfusion MMA 90 seconden.

 

Bescherming/uitrusting: 

 • Vechters zullen vechten met MMA-handschoenen van 4 OZ OF 6 OZ, waarin de vingers gedeeltelijk vrij zijn
 • Shorts
 • Bescherming van het kruis (tok)
 • Bescherming van de borst, voor vrouwen
 • Alleen vrouwen kunnen sportbeha’s dragen (geen losse shirts o.i.d.)
 • Mondbescherming (bitje)
 • Schoenen zijn niet toegestaan
 • Wedstrijden kunnen eindigen via:

 

Submission/overgave: een vechter tikt duidelijk op de mat of zijn tegenstander, geeft zich verbaal over, of duidelijk communiceert hevige pijn te voelen (bijvoorbeeld door te schreeuwen) in een mate die ervoor zorgt dat de scheidsrechter het gevecht moet stoppen. Ook wanneer een vechter het bewustzijn verliest en op het punt staat van of ernstig letsel oploopt in wachtstand.

 

Knock-out: een vechter wordt in een toestand van bewusteloosheid gebracht als gevolg van een legitieme aanvalstechniek

 

Technische Knock-out (TKO): Als de scheidsrechter besluit dat een vechter niet verder kan, wordt het gevecht betiteld als een tecnische knock-out. Deze TKO’s kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën:

Scheidsrechter stopt het gevecht (omdat een vechter niet in staat is zichzelf intelligent te verdedigen.

Arts stopt het gevecht (een arts aan de ringzijde besluit dat het onveilig en onverantwoord is voor een vechter om door te gaan met de wedstrijd vanwege overmatig bloeden of lichamelijk letsel)

Hoek stopt het gevecht (de cornerman/trainer van een vechter)

 

Jury-oordeel: 

Het 10-points must systeem. 3 juryleden kennen iedere ronde scores toe en de winnaar van elk ontvangt 10 punten, terwijl de verliezer 9 punten of minder ontvangt. De jurypunten bij elkaar opgeteld geven uiteindelijk de officiële beslissing.

 

Verboden technieken: 

 • Bijten
 • Oog kerven
 • Fish-hooking
 • Aanvallen op het kruis
 • Kleine gewrichtsmanipulatie
 • Haren trekken
 • Een vinger in een open wond, snee of wat voor opening dan ook steken.
 • Keel aanvallen van welke aard dan ook, dus inclusief de luchtpijp grijpen
 • Klauwen, knijpen of draaien van de huid
 • Een tegenstander naar de grond werken op het hoofd of de nek
 • Een tegenstander uit de ring of het omheinde gebied gooien
 • De shorts of handschoenen van een tegenstander vastpakken
 • Spugen op een tegenstander
 • Onsportief gedrag vertonen wat een blessure veroorzaakt bij een tegenstander
 • De touwen of het hek vastpakken
 • Gebruik van beledigende taal in de ring of omheind gebied
 • Een tegenstander aanvallen tijdens het rustmoment
 • Een tegenstander aanvallen die nog onder de hoede van de scheidsrechter valt.
 • Een tegenstander aanvallen nadat de bel (de hoorn) heeft geklonken. De bel geeft aan wanneer de rondes voorbij zijn.
 • Negeren van de instructies van de scheidsrechters
 • Voorzichigtigheid: contact met de tegenstander vermijden, het opzettelijk of consequent laten vallen van het mondstuk of het faken van een blessure
 • Kopstoot
 • Uithalen naar de ruggengraat of achterhoofd
 • Naar beneden uithalen met de punt van de elleboog
 • Trappen op het hoofd van een tegenstander op de grond
 • Knieën naar het hoofd van een tegenstander op de grond
 • Stampen op een tegenstander op de grond  

Wanneer een overtreding wordt gemaakt, mag de scheidsrechter, naar eigen goeddunken, 1 of meer punten als straf aftrekken. Als een overtreding een vechter onbekwaam maakt om te vechten, kan de wedstrijd eindigen in diskwalificatie, als de overtreding opzettelijk was. Als het onbedoeld was, kan de wedstrijd eindigen in no contest, wat erop neerkomt dat de wedstrijd geen uitslag heeft. 

 

GEWICHTSKLASSEN:

Male:      -65, -70, -77, -85, -95 and open.

Female: -53, -57, -61, -65 and open.